ที่ดินเปล่า หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ

15-1-60 ไร่
4,650,000 บาท
ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 15-1-60 ไร่ แยกหน้าโคก อำเภอวิเศษชัยชาญ อ่างทอง
  • ที่ดินเปล่า ที่ดิน
  • 15-1-60 ไร่

ที่ดินเปล่า โผงเผง ป่าโมก

85-0-0 ไร่
63,000,000 บาท
ขายที่ดินพร้อมกิจการบ่อทรายอ่างทองเนื้อที่ 85 ไร่ แถมอุปกรณืทุกอย่าง พร้อมดำเนินการได้เลย
  • ที่ดินเปล่า ที่ดิน
  • 85-0-0 ไร่

ที่ดินเปล่า โผงเผง ป่าโมก

85-0-0 ไร่
63,000,000 บาท
ขายที่ดินพร้อมกิจการบ่อทรายอ่างทองเนื้อที่ 85 ไร่ แถมอุปกรณืทุกอย่าง พร้อมดำเนินการได้เลย
  • ที่ดินเปล่า ที่ดิน
  • 85-0-0 ไร่